קטע:מצודות על שופטים יא י

מצודת דוד

"כדברך" - להמשיל אותך מיד

"ה' יהיה שמע" - ויהיה הוא לעד