קטע:מצודות על שופטים יא ו


מצודת ציון

"לקצין" - ענין שררה וכן (ישעיהו ג ו)קצין תהיה לנו