מצודות על שופטים יא ו

תבנית:ניווט קטעים


מצודת ציון

"לקצין" - ענין שררה וכן (ישעיהו ג ו)קצין תהיה לנו