קטע:מצודות על שופטים יא ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ויצאו עמו" - בכל אשר יצא הוא

"ויתלקטו" - ממקומות מחולפות

מצודת ציון

"טוב" - שם אדון הארץ וכן מצינו (רות ג יג)אם יגאלך טוב