פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים ט נד

מצודת דוד

"נושא כליו" - כלי זינו

"אשה הרגתהו" - ולקלון יחשב לו

מצודת ציון

"לי" - עלי

"וידקרהו" - ענין תחיבה בגוף וכן (ישעיהו יג טו)כל הנמצא ידקר