קטע:מצודות על שופטים ט מט

מצודת דוד

"על הצריח" - רצה לומר סמוך לה

מצודת ציון

"ויציתו" - מלשון הצתה והבערה