קטע:מצודות על שופטים ט מה

מצודת דוד

"ויזרעה מלח" - פזר מלח לקלקל השדות