קטע:מצודות על שופטים ט לח

מצודת דוד

"הלא זה העם" - המה עמו של מי אשר מאסתם בו

מצודת ציון

"איה אפוא" - הוא כפל ענין במלות שונות

"פיך" - מאמרך