קטע:מצודות על שופטים ט לז

מצודת דוד

"הנה עם" - לא צל הרים הוא כי הנה עם יורדים וגו'

מצודת ציון

"טבור" - מיצוע הארץ וגבהו נקרא טבור על שם שהטבור והוא השרר שבאדם הוא בגובה הגוף ובאמצעותו וכן (יחזקאל לח יב)על טבור הארץ