קטע:מצודות על שופטים ט לה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מן המארב" - ללכת על העיר למלחמה