קטע:מצודות על שופטים ט לה

מצודת דוד

"מן המארב" - ללכת על העיר למלחמה