קטע:מצודות על שופטים ט כו

מצודת דוד

"ויבטחו בו" - חשבו שיעזרם הוא מול אבימלך