קטע:מצודות על שופטים ט כד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לבא חמס" - רצה לומר מה' היתה למען יבוא גמול החמס שחמסו המלוכה מבני גדעון וגמול דמם לשום העונש על אבימלך אשר הרגם וגו'

מצודת ציון

"חמס" - גזל