קטע:מצודות על שופטים ט כב

תבנית:ניווט קטעים


מצודת ציון

"וישר" - מלשון שררה