מצודות על שופטים ט יז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אשר נלחם" - רצה לומר הלא גמול ידיו היה לטובה אשר נלחם אבי בעבורכם וסיכן נפשו במלחמה והיה מהראוי לשלם לו כגמול ידיו