קטע:מצודות על שופטים ט יד

תבנית:ניווט קטעים


מצודת ציון

"האטד" - מין קוץ וכן (בראשית נ י)גרן האטד