קטע:מצודות על שופטים ט יא


מצודת ציון

"מתקי" - מלשון מתוק

"תנובתי" - פריי כמו (איכה ד ט)מתנובת שדי