מצודות על שופטים ט טז


מצודת דוד

"אם באמת" - רצה לומר וכי באמת ובתמים עשיתם מה שהמלכתם את אבימלך וכי טובה עשיתם וגו' וכי כגמול וגו' בתמיה

"ועתה" - רצה לומר עתה שמעו הנמשל