קטע:מצודות על שופטים ט ח

מצודת דוד

"הלוך הלכו העצים" - פתח דבריו במשל ועם שאין כל דברי הנמשל ידמו להמשל הנה קצת הדברים ידמו ויתר דברי המשל באו ליפות המשל ולהכניס בלב השומע