קטע:מצודות על שופטים ט ד

תבנית:ניווט קטעים


מצודת ציון

"ריקים" - ריקנים מכל מעלה

"ופחזים" - מהירים במעשיהם מבלי דעת כמו (בראשית מט ד)פחז כמים והוא הפוך מן חפזון