קטע:מצודות על שופטים טז כד

מצודת דוד

"ויראו אתו" - ראוהו מרחוק כשהוא בבית האסורים

מצודת ציון

"ויהללו" - ושבחו

"מחריב" - מלשון חורבן וכליון