פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים טז יט

מצודת דוד

"ותחל לענותו" - גילוח השער יקרא התחלת העינוי כי בזה סר כחו ומוכן הוא להיות מעונה ביד פלשתים

"לאיש" - למי שדרכו לגלח

"ותגלח" - על ידי מצותה אשר צותה לגלח

מצודת ציון

"ותישנהו" - מלשון שינה

"ותחל" - מלשון התחלה