קטע:מצודות על שופטים טז ו

מצודת דוד

"ובמה תאסר" - באיזה דבר תאסר לשיוכל מי לענותך לבל תוכל לנתק המאסר ודבריה כאומר הראה לי חיבה יתירה וגלה אלי מצפוני לבך