קטע:מצודות על שופטים טז ב

מצודת דוד

"לאמר" - ואמרו נמתין עד אור הבוקר בבואו לצאת דרך השער ונהרגנו אז

"ויתחרשו" - שתקו ועשו עצמם כאלו אינם יודעים ממנו ולבל יהיה נשמר מהם או כל הלילה חשבו מחשבות איך להמיתו

"בשער העיר" - להרגו בבואו לצאת מן השער

"ויסבו" - סבבו בעיר לבקשו כי לא ידעו לאיזה בית נכנס

"לעזתים לאמר" - לאנשי עזה נאמר

מצודת ציון

"ויתחרשו" - ענין שתיקה כמו (במדבר ל ה) והחריש לה או הוא מענין חתירת המחשבה כמו (משלי ג כט)אל תחרוש על רעך רעה