קטע:מצודות על שופטים טו ה

מצודת דוד

"וישלח" - שלחם לנפשם בין הקמות

מצודת ציון

"בקמות" - היא התבואה המחוברת לקרקע

"מגדיש" - תבואה קצורה מונחים זה על גב זה

"כרם זית" - פרדס מאילני זית