קטע:מצודות על שופטים טו ב

מצודת דוד

"כי שנא שנאתה" - בראותי כי חרה לך על שגלתה מצפונך

מצודת ציון

"תחתיה" - במקומה