קטע:מצודות על שופטים ח לא


מצודת ציון

"ופילגשו" - אשה המיוחדת לאיש בלא כתובה ובלא קדושין