קטע:מצודות על שופטים ח כג

מצודת דוד

"ה' ימשל" - רצה לומר הלא מה' באה התשועה לזה ימשול הוא בכם ואליו תשמעון

"לא אמשל" - לא רצה לקבל הממשלה