קטע:מצודות על שופטים ח כב

מצודת דוד

"משל בנו" - קבלו אותו מאהבה למשול בהם הוא וזרעו בעבור התשועה אשר עשה