קטע:מצודות על שופטים ח כ

מצודת דוד

"כי עודנו נער" - ולזה היה ירא מהם כי לא הבין שהמה מסורים בידו ולא יעמדו נגדו