פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים ח יד

מצודת דוד

"וישאלהו" - קצר ולא פירש מה שאלו ומעצמו יובן הדבר