קטע:מצודות על שופטים ח טז

מצודת דוד

"וידע בהם" - עם הקוצים היה מייסרם ומשברם

מצודת ציון

"ויודע" - תרגם יונתן ותבר וכן (יחזקאל יט ז)וידע אלמנותיו