קטע:מצודות על שופטים ח טו

מצודת דוד

"אשר חרפתם אותי" - בדבר לכידתם