קטע:מצודות על שופטים ח ז

מצודת דוד

"ודשתי" - כאדם הדש תבואה שמכה וחובט בה כן אכה על בשרכם עם קוצים

מצודת ציון

"ודשתי" - מלשון דישה

"את קוצי" - עם קוצים

"הברקנים" - מין קוצים