קטע:מצודות על שופטים ח ה

מצודת דוד

"אחרי זבח וצלמנע" - כי ברחו עד לא לכדו המים או שנשארו בארצם ולא באו במלחמה ורדף להחרימם מארצם

מצודת ציון

"ככרות" - לחם השלם נקרא ככר

"ברגלי" - עמי ואחרי