קטע:מצודות על שופטים ז כה

מצודת דוד

"מעבר לירדן" - כשעבר גדעון את הירדן לרדוף אחר זבח וצלמנע הביאו לו לשם

"וילכדו" - בני אפרים לכדו

מצודת ציון

"אל מדין" - את מדין