קטע:מצודות על שופטים ז י

מצודת דוד

"ואם ירא וגו'" - אם תפחד לרדת להלחם בם רד לשמוע מה בפיהם