קטע:מצודות על שופטים ז טז

תבנית:ניווט קטעים


מצודת ציון

"ויחץ" - ענין חלוקה והפלגה

"ראשים" - רוצה לומר חלקים כמו (בראשית ב י)והיה לארבעה ראשים

"וכדים" - שם כלי מה

"רקים" - ריקנים

"ולפדים" - עץ דולק וקשור בו שלהבת כמו (ישעיהו סב א)כלפיד יבער