קטע:מצודות על שופטים ז טו

מצודת דוד

"וישתחו" - בהודאה לה'

מצודת ציון

"שברו" - רוצה לומר פתרונו כי החלום הוא דבר סתום וסגור ועל ידי הפתרון ישובר ויופתח