קטע:מצודות על שופטים ז ה

מצודת דוד

"וכל אשר יכרע וגו'" - רצה לומר וכן תציג לבד כל אשר יכרע וגו'

"כל אשר ילק" - כי השואב את המים בתוך ידיו ושותה מהם אי אפשר לו לשתות בשפתיו כדרך כל הארץ רק מלקק בלשונו כדרך שתיית הכלב אבל הכורע על ברכיו לשתות מהנחל יכול הוא לשתות בשפתיו ולזה צוה להעמיד המלקקים לבד והכורעים לבד

מצודת ציון

"ילוק" - ענין לחיכה בלשון כמו (מלכים א כא יט)ילוקו הכלבים