קטע:מצודות על שופטים ז ג

מצודת דוד

"ויצפר" - ישכימו בבוקר למען לא יראום אדם בשובם ולא יכלימום

מצודת ציון

"ויצפור" - תרגום של בוקר הוא צפרא וכן (יחזקאל ז ז)באה הצפירה ורצונו לומר ישכים בבוקר