קטע:מצודות על שופטים ז ב

מצודת דוד

"עלי" - למולי

"ידי הושיעה לי" - בעבור העם הרב הזה