קטע:מצודות על שופטים ז א

מצודת דוד

"היה לו" - עמד מצפון גדעון והתחלת מקום עמדם היה מן גבעת המורה העומדת בעמק

מצודת ציון

"מגבעת המורה" - שם מקום