קטע:מצודות על שופטים ו לד

מצודת דוד

"ויזעק" - נאספו אחריו משפחת אביעזר

"ויתקע" - לסימן להאסף

"ורוח ה'" - בא לו מה' רוח גבורה ואומץ הלב

מצודת ציון

"ויזעק" - ענין אסיפה על כי בא בזעקת המאסף וכן (לקמן יח כג) מה לך כי נזעקת