קטע:מצודות על שופטים ו לא

מצודת דוד

"אם אלהים הוא" - אם יש בו אלהות יריב בעצמו את ריבו

"אשר" - מי אשר יריב בעבורו יומת על ידי עד הבוקר רצה לומר טרם יבוא הבוקר השני

"האתם" - וכי אתם תריבון בעבור הבעל וכי אתם תושיעון אותו בתמיה