פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים ו ל

מצודת דוד

"וימת" - רצה לומר נמית אותו