קטע:מצודות על שופטים ו כד

מצודת דוד

"עודנו" - עוד הוא עומד בעפרה שהיא מנחלת בני אביעזר

"ה' שלום" - רצה לומר פה אמר לי ה' שלום

"לו" - למזבח

מצודת ציון

"עודנו" - מלשון עוד