פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים ו כב

מצודת דוד

"אהה ה'" - רצה לומר אתה ה' מיילל אני כי לבי יפחד על אשר ראיתי מלאך פניו מול פני

"כי מלאך ה'" - כי עד הנה היה מסתפק בדבר ולזה שאל אות

מצודת ציון

"אהה" - ענין צעקת יללה

"על כן" - על אשר