קטע:מצודות על שופטים ו יב


מצודת ציון

"החיל" - ענין כח