קטע:מצודות על שופטים ו י

מצודת דוד

"ולא שמעתם בקולי" - כאומר בעבור זה באה הרעה עליכם