קטע:מצודות על שופטים ו ז


מצודת ציון

"אדות" - תרגומו עסק