קטע:מצודות על שופטים ו ו


מצודת ציון

"וידל" - מלשון דל ועני